De nieuwe democratie Kindle Õ De nieuwe Kindle -

De nieuwe democratie Kindle Õ De nieuwe Kindle -


De nieuwe democratie ➵ [Reading] ➷ De nieuwe democratie By Willem Schinkel ➪ – Centrumpowypadkowe.co.uk Nederland heeft geen Nationaal Historisch Museum nodig nu het zelf tot museum verworden is cultureel behoudzuchtig gerontocratisch en zwaar beveiligd De ideologieën van Museum Nederland zijn uitgeput Nederland heeft geen Nationaal Historisch Museum nodig nu het zelf De nieuwe Kindle - tot museum verworden is cultureel behoudzuchtig gerontocratisch en zwaar beveiligd De ideologieën van Museum Nederland zijn uitgeput zijn macht is uitgewerkt en zijn geld is uitgegeven In deze tijd van crisis geeft Willem Schinkel in De nieuwe democratie een aanzet tot democratische vernieuwing Want is democratie tegenwoordig niet nog slechts een boekhoudtechniek Hoe kan een politiek die het steeds moet afleggen tegen de financiële markten opnieuw worden vormgegeven Juist nu werkelijke alternatieve manieren om de politiek vorm te geven minder denkbaar dan ooit lijken komt het aan op nieuwe antwoorden op deze vragenSchinkel pleit voor een nieuwe politisering Tegen de macht van markt en massamedia in ontwerpt hij een nieuwe Raad van State als bron van kritische tegenmacht En tegen gemakkelijke kritiek op populisme en nationalisme in pleit hij voor een kritisch nationalisme dat de natie als een utopisch project in plaats van een museaal project beschouwt Hij breekt vastgeroeste debatten open over economie integratie cultuur en natie recht religie en ecologie en laat zien hoe we kunnen komen tot alternatieve politieke denkwegen.

 • De nieuwe democratie
 • Willem Schinkel
 • 12 August 2016

7 thoughts on “De nieuwe democratie

 1. Gerben Welling Gerben Welling says:

  Goed leesbaar boek over veel ontwikkelingen in de samenleving Soms gebruikt de auteur erg lange zinnen die de leesbaarheid niet ten goede komenDit boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de besturing van de samenleving de betrokkenheid van mensen daarbij Bijzonder zijn de doorkijkjes naar zijn hoofdstukken over racisme multiculturalisme en populisme Zijn idee voor een bijzondere rol over een nieuwe Raad van State is de moeite waard om uit te werken Dit boek was voor mij aanleiding om het samen met andere mensen te bespreken

 2. Esther Esther says:

  niet helemaal uitgelezen wel groot deel veel interessante ideeën maar slecht geredigeerd Zeker de laatste hoofdstukken zijn los zand Jammer

 3. Nous Nous says:

  Zeer leesbaar Schinkel heeft dit keer een breed publiek willen bereiken En daarmee is het verplichte kost voor iedereen die zich afvraagt “waarom is het toch zo’n zooitje en hoe komen we hieruit” Vooral zou ik willen zeggen voor politici in spe en ambtsdragers Voor de eedaflegging verplicht overhoren stel ik voor Want het begint allemaal met het overboord zetten van depolitisering en vermarketing van de staat Daarvoor is een waarden geladen overheid nodig die zich laat leiden door twee gedachtes mondiale solidariteit en ecologie Concrete tips zijn te vinden in het voorstel voor een nieuwe Raad van State p 160 192 die als functie krijgt fundamentele discussie weer een plek te geven in de politiek waarmee er ruimte komt voor alternatieve modellen waarvan links en rechts zegt dat ze er niet zijn Verder bevat het enige pragmatische voorstellen voor een krimppolitiek gestoeld op pijlers van economische secularisering p 311 317 en ecologisch revolutionair denken p 330 334 Een bevrijde staat linkser dan links die zich niet laat gijzelen maar conseuenties trekt uit het faillissement van Operatie Obesitas – dat zou Nederland en Europa eens moeten doen En passant worden eerdere exercities over integratie als exorcisme p 195 262 en veiligheidsfetisjisme p 263 295 nog eens herhaald

 4. Raymond Raymond says:

  Zeer lezenswaardig boek dat korte metten maakt met het idee dat de Nederlandse democratie 'af' is en dat de huidige politieke partijen een breed scala aan ideologieën vertegenwoordigen De analyse van Schinkel is venijnig scherp maar correct De status uo die op veel manieren als vanzelfsprekend wordt voorgesteld in het dagelijkse discours is helemaal niet zo 'natuurlijk' en Schinkel prikt hier genadeloos doorheenHoewel de titel en de wervende achterkant anders doen vermoeden is dit in het algemeen geen boek voor de leek Willem Schinkel heeft ergens eens gezegd dat je zaken half onbegrijpelijk moet formuleren om dingen fundamenteel open te breken; welnu dat eerste is hem zeker gelukt Zijn teksten doen hier en daar Nietzscheaans aan en vergen veel voorkennis van filosofische terminologie om mee te kunnen komen De moeilijkheidsgraad van de teksten varieert enorm het boek is feitelijk een serie losstaande essays en dit kan frustrerend zijn Wanneer je echter eenmaal mee bent krijg je een geheel nieuw perspectief op de Nederlandse politiek en samenleving Geen pasklare oplossingen maar wel de tools en inzichten om na te denken over hoe het ánders zou kunnen

 5. Ed van der Winden Ed van der Winden says:

  Zeer kritisch naar onze moderne Nederlandse samenleving Moeilijk om er een speld tussen te krijgen Het idee van de nieuwe Raad van Staten met de uitleg over inhoudelijke profilerende en agenderende macht vond ik vooral heel goed en verhelderend en ook in andere contexten heel goed bruikbaar Ook een uitstekende analyse van wat populisme in de politiek nu precies is het ideeconcept Wilders Ook fantastisch kapitalisme bezien als religie waarin het begrip schuld een heel bepaalde betekenis heeft

 6. Henk Bloemen Henk Bloemen says:

  Met een grote informatie dichtheid beschrijft Schinkel de zwarte maar zeer actuele kant van het maatschappelijke en het onpolitieke leven in Nederland Verontrustende doorkijken die ook helder maken waar het in Nederland aan ontbreekt

 7. Aline Aline says:

  Verontrustend en kritisch juist in verkiezingstijd Een aanzet tot democratische vernieuwing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *