[Epub] ↠ Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1) Author Nura Bazdulj-Hubijar – Centrumpowypadkowe.co.uk

[Epub] ↠ Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1)  Author Nura Bazdulj-Hubijar – Centrumpowypadkowe.co.uk
  • Hardcover
  • 192 pages
  • Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1)
  • Nura Bazdulj-Hubijar
  • Bosnian
  • 12 May 2017

Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1) Nura Bazdulj Hubijar I Ovaj Put Je Uspjela Napisati Izuzetno Interesantan Roman Sa Neo Ekivanim I Naglim Zaokretima Koji Itaoca Prosto Okupiraju I Tjeraju Da Knjigu Ne Pu Ta Iz Ruku Dok Ne Sazna Ta E Se Dalje Dogoditi Ti Brzi I Neo Ekivani Novi Momenti U Pripovijednom Toku, A Koji Su Esto Temeljeni Na Nesporazumu, Daju Tekstu Izuzetnu Ivost I Potvr Uju Injenicu O Kompliciranosti Ivota I Njegovoj Nepredvidljivosti Tema Je Sasvim Moderna, Jezik Koncizan, A Dijalozi Uspje Ni U Diskurs Se Vrlo Dobro Uklapaju I Pojedina Na Razmi Ljanja Likova O Ivotu I Vremenu, A Tanka Nit Humora Ini Tekst Pitkijim I Privla Nijim.Ukratko, To Je Djelo Po Ukusima Savremenog Itatelja I Sasvim Sigurno E Biti Interesantno Svima, Kako Na Na Im Prostorima, Tako I U Cijelom Svijetu.


About the Author: Nura Bazdulj-Hubijar

Nura Bazdulj Hubijar bosanskohercegova ka knji evnica.Nura Bazdulj Hubijar ro ena je 20 augusta 1951 godine u Mr enovi ima kod Fo e Od 1954 godine ivjela je u Sarajevu, gdje se i kolovala Nakon zavr enog studija medicine 1975 godine seli u Travnik gdje i danas ivi Radi kao ljekar, specijalist medicinske mikrobiologije.U knji evnosti se pojavila zbirkom pjesama za djecu Ja, slavni Ja 19