[Epub] ↠ Plavi Kombi Author Nura Bazdulj-Hubijar – Centrumpowypadkowe.co.uk

[Epub] ↠ Plavi Kombi Author Nura Bazdulj-Hubijar – Centrumpowypadkowe.co.uk
  • Hardcover
  • 192 pages
  • Plavi Kombi
  • Nura Bazdulj-Hubijar
  • Bosnian
  • 12 May 2017

Plavi KombiNura Bazdulj Hubijar I Ovaj Put Je Uspjela Napisati Izuzetno Interesantan Roman Sa Neo Ekivanim I Naglim Zaokretima Koji Itaoca Prosto Okupiraju I Tjeraju Da Knjigu Ne Pu Ta Iz Ruku Dok Ne Sazna Ta E Se Dalje Dogoditi Ti Brzi I Neo Ekivani Novi Momenti U Pripovijednom Toku, A Koji Su Esto Temeljeni Na Nesporazumu, Daju Tekstu Izuzetnu Ivost I Potvr Uju Injenicu O Kompliciranosti Ivota I Njegovoj Nepredvidljivosti Tema Je Sasvim Moderna, Jezik Koncizan, A Dijalozi Uspje Ni U Diskurs Se Vrlo Dobro Uklapaju I Pojedina Na Razmi Ljanja Likova O Ivotu I Vremenu, A Tanka Nit Humora Ini Tekst Pitkijim I Privla NijimUkratko, To Je Djelo Po Ukusima Savremenog Itatelja I Sasvim Sigurno E Biti Interesantno Svima, Kako Na Na Im Prostorima, Tako I U Cijelom Svijetu


About the Author: Nura Bazdulj-Hubijar

Nura Bazdulj Hubijar bosanskohercegova ka knji evnica.Nura Bazdulj Hubijar ro ena je 20 augusta 1951 godine u Mr enovi ima kod Fo e Od 1954 godine ivjela je u Sarajevu, gdje se i kolovala Nakon zavr enog studija medicine 1975 godine seli u Travnik gdje i danas ivi Radi kao ljekar, specijalist medicinske mikrobiologije.U knji evnosti se pojavila zbirkom pjesama za djecu Ja, slavni Ja 1988 godine Nakon toga napisala je roman za mlade Ru a , objavljen 1990 godine, koji je sada uvr ten u lektiru.Do sada je objavila niz romana, pjesama i drama Njena djela prevo ena su na njema ki, holandski i norve ki, a jedan od njenih romana 1996 snimljen je u tehnici za slijepe osobe Drama Bra a izvedena je premijerno u Zenici 1998 Uvr tena je u kolske itanke, Antologiju bo nja kog putopisa 20 vijeka i u kolsku lektiru Tekstovi Nure Bazdulj Hubijar uvr teni su u itanke, a roman Ru a u lektiru Saradnik je dje ijih listova Male novine , Lastavica , Vrelo Bosne i Pal i , te asopisa Most , Odjek i Bosanska vila.